Fulltegnet! Snutebillekurs

Bli med på artskurs om snutebiller!

20.05 - 22.05.2022. 16:00 - 16:00

Grenland folkehøgskole, Porsgrunn

Snutebiller (Curculionidae) er en svært artsrik billefamilie, med ca. 400 kjente norske arter. De nærstående familiene spissnutebiller (Apionidae), soppsnutebiller (Anthribidae), barblomstsnutebiller (Nemonychidae), bladrullere (Attelabidae) og snutebladrullere (Rhynchitidae) utgjør ytterligere 80 norske arter. Kurset vil ta for seg alle disse familiene og vil legge spesielt vekt på artsbestemmelse av innsamlede dyr.

Kurset vil gå inn på biologi, systematikk, innsamling og artsbestemmelse.

Kursnivå: Kurset passer for medlemmer som allerede har en del kunnskap om og interesse for biller og vil lære mer. Deltakerne vil få diplom når kurset er ferdig.

Kursholdere: Per Kristian Solevåg og Stefan Olberg.

Plasskapasitet: 20 deltagere.

Deltakeravgift: Man må være medlem i Norsk entomologisk forening (NEF) for å delta. Avgiften inkluderer kost og losji med sengetøy og håndklær. Juniormedlemmer og studenter som kommer langveisfra, kan søke om å få dekket deler av reisen mot søknad og kvittering for reise. Av smittevernhensyn får alle enkeltrom. Gi beskjed ved registrering hvis du/dere ønsker å dele rom med en i samme husstand.
• 800 kr for ordinære medlemmer
• 400 kr for juniormedlemmer (under 20 år) og studenter.

Registrering ER STENGT! Faktura sendes til din e-post når du har fått tildelt plass. Kurset kan bli avlyst som følge av koronasituasjonen og deltagere vil da få refundert deltageravgiften.

Les programmet til kurset her

Ansvarlig for kurset: Trude Magnussen, trude.magnussen@nhm.uio.no, 41540366

Norsk entomologisk forening
Norsk entomologisk forening (NEF) ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien (læren om insekter) i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte. Foreningen er åpen for både amatører og fagfolk. Enhver som har interesse for insekter eller andre leddyrsgrupper, kan være medlem.