Rødlistefestival

Bli med på et kunnskapsløft for artsmangfoldet i Telemark!

28.06 - 02.07.2017.

Seljord

Kartleggingssamling i Seljord 

Sabima inviterer eksperter og amatører til tverrfaglig kartlegging av rødlistearter og andre interessante arter i skog og langs vassdrag, samt kulurmark, i vakre omgivelser i Seljord i Telemark.

Hjartdal og Seljord er nasjonalt kjent for sine kulturlandskap. Her finner vi artsrike naturtyper som styvningstrær, ugjødsla naturbeitemark og slåtteenger. Det er også interessante naturtyper som kalkfuruskog, gammel skog, bekkekløfter som er dårlig kartlagt.

Sabima ønsker å få flinke folk til å møtes, lære av hverandre og ha det hyggelig, samtidig som vi skaffer mer kunnskap om områder som er under press. Derfor arrangerer vi rødlistefestival! På dagtid er vi ute i felt, og på kveldstid samles vi til foredrag, kultur og artsbestemmelse ved lupene. Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både eksperter, studenter og naturinteresserte.

Overnatting: Vi bor på Seljord folkehøgskole.
Påmeldingsavgift: 300 kr. Faktura blir sendt ut på e-post når fristen har gått ut.
Påmeldingsfrist: innen 10.juni.

Meld deg på her

Henvendelser rettes til Hanna Bjørgaas, hanna.bjorgaas@sabima.no / tlf: 47274439

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82