Ravinetur

Bli med på artsjakt i ravinedalen Svindal-Fjellsrud

05.05 - 05.05.2018. 10:00 - 16:00

Fet, Akershus

Vi drar på artsjakt i ravinedalen Svindal-Fjellsrud i Fet. 
Raviner er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid, gjennom lange prosesser. Ravinedaler er under stort press i forbindelse med vei- og boligbygging, skredsikring og utfylling som har gjort at naturtypen står oppført som sårbar på norsk rødliste for naturtyper..Vi drar til ravinedalen  Svindal-Fjellsrud som er nesten en to kilometer lang, intakt ravine. Vi leter etter vårsopper, karplanter, fugl, lav, mose, insekter, edderkopper, amfibier og andre ting som måtte dukke opp på turen.

  • Sted: Svindal-Fjellsrud i Fet kommune, Akershus. Oppmøte Dalen skole (Kinnveien 56, 1903 Gan).
  • Tid: Frammøte kl.10.00 og varer til ca. kl.16.00.
  • Ingen påmelding: Åpent for alle.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82