Pøbelgrandugnad

For å ta vare på mangfoldet av ville arter i naturen, inviterer vi til nasjonal pøbelgrandugnad helga 22.-23. september med arrangementer over hele landet. Bli med på å redde naturen!

22.09 - 23.09.2018.

Hele landet

For å ta vare på mangfoldet av ville arter i naturen, inviterer vi til nasjonal pøbelgrandugnad helga 22.-23. september med arrangementer over hele landet. Bli med på å redde naturen!

Pøbelgran er bartrær som er plantet utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, som for eksempel sitkagran, lutzgran og edelgran, samt norsk gran plantet på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Pøbelgrana sprer seg fra plantefelt og utkonkurrerer naturlige arter, og truer på den måten naturmangfoldet i Norge. Vi inviterer til nasjonal pøbelgrandugnad i høst!

Husk at du ALLTID må spørre grunneier om tillatelse hvis du ønsker å dra opp pøbelgran eller velger å ha en dugnad på egen hånd.

Foreløpig liste over hvor det vil bli pøbelgrandugnader følger under.
– Sitkagrandugnad på Stokkøya
– Edelgrandugnad Løkeneshalvøya i Asker
– Pøbelplatandugnad Agder
– Pøbelplatandugnad Eidsfoss Hovedgård
– Sitkagrandugnad i Ånuglo Hordaland
-Edelgrandugnad Jeløya
-Sogndal
-Nordhordland
-Salten
-Florø

Dugnaden arrangeres av Norsk Botanisk ForeningSabimaNaturvernforbundet og WWF Verdens naturfond.

Har du lyst å ta initiativ til en pøbelgrandugnad der du bor? Ta kontakt med Honorata Gajda i Norsk Botanisk Forening på e-post honorata@botaniskforening.no

Vår nye rapport viser at norske verneområder trues av fremmede treslag: https://d1rirzyrd4ly69.cloudfront.net/downloads/fremmede_treslag_i_norske_verneomrader_april2018_ferdig.pdf

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no