Livet i Østensjøvannet

Bli kjent med livet under vannflaten.

25.06.2017. Kl. 12:00 - 15:00

  • Besøkssenter våtmark Oslo

Hvem lever egentlig i Østensjøvannet? Bli kjent livet under vannflaten. Naturveileder Randy Lange viser fram det både vanlige og mindre vanlige kryp som bor i Østensjøvannet.

Servering av kaffe og noe å bite i.

Arrangementet holdes på Besøkssenter våtmark Oslo, avdeling Østensjøvannet,

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82