Kurs om hettesopper i Grimstad

Er du interessert i små sopper du kan finne nesten over alt? Verdensledende ekspert på denne soppgruppen er nordmannen Arne Aronsen.

20.10 - 22.10.2023. 18:00 - 15:00

Nibio Landvik, Grimstad

Kurs/kartlegging av hettesopper med Arne Aronsen fredag 20. oktober til søndag 22. oktober

Sted: Nibio Landvik i Grimstad

Foreløpig program:

Fredag 20. oktober kl 18:00. En kort innføring i Mycena. Kjennetegn og økologi

Lørdag 21. oktober Tur i felt langs den vestlandske hovedvei, vi leter, og bestemmer hettesopper i felt, og tar med oss noe tilbake til lokalene til Nibio, hvor Arne følger opp med foredraget « Mycena. Et lite glimt fra forskningsfronten».  Innlegging av funnene i Artsobservasjoner. Frammøte Nibio kl 10:00

Søndag 22. oktober ny tur i felt for å finne hettesopper, mulighet for et nytt foredrag hvis tid: «Fra briller til DNA – et kort riss av hettesoppenes historie». Frammøte Nibio kl. 10:00

Les mer om hettesopper her.

Overnatting vi har gjort en avtale med et overnattingssted hvor dere får en rabattert pris! Vi bestiller inn mat til arrangementet. Det må påregnes en kursavgift på kr. 500,-, som inkluderer mat (enkelt måltid fredag, lunch/middag på lørdag og lunch på søndag. Kurset holdes med støtte fra Sabima (kartleggingsmidler og aktivitetsmidler fra botanisk forening. Kurset har påmelding og det kan bli antallsbegrensning.

PÅMELDING og mer informasjon:  Asbjørn Lie tlf. 97064081 (SMS), hvitryggspett@outlook.com

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Even Hanssen

Botaniker og naturforvalter

Kartleggingkoordinator, botanikk og mykologi

E-post: even.w.hanssen@sabima.no

Telefon: 99 25 6120