Kurs i naturmangfoldloven

Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? Politisk rådgiver Anne Breistein, og kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn ønsker deg velkommen til kurs i lovverk og kartløsninger.

06.06 - 06.06.2019. 17:00 - 21:00

pin Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, Oslo

I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. I Norge har minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur i fare for å dø ut om vi ikke gjør noe.
Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan arealer brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at fugler, insekter, sopper og planter fortsatt er truet.

Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? Hvordan får vi oversikt over hvilken natur som finnes i foreslåtte utbyggingsområder?
Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er de to viktigste lovverkene for å ta vare på naturmangfoldet.
Politisk rådgiver Anne Breistein, og kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn fra miljøorganisasjonen Sabima ønsker deg velkommen til kurs i lovverk og kartløsninger. Vi ønsker å sette deg inn i lovene, gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell. Kurset fokuserer på handling, og god innføring i praktisk bruk av lov og kartverk.

Kurset arrangeres i regi av FNF Oslo, FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Anne Breistein

Naturforvalter

E-post: anne.breistein@sabima.no

Telefon: 99 02 66 71