Kartleggingstur ved Gallisvannet i Kodal

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

11.09 - 11.05.2022. 10:00 - 17:00

Larvik

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på kartleggingstur Kodal!

Gallisvannet er den største innsjøen i Kodal. I skogområdet øst for Gallisvannet er det gjort lite registreringer av arter. Turen vil både være sosial og lærerik, og passer for alle med stor naturinteresse. For mer informasjon om turen, klikk her.

Les mer om kartlegging av arter her. 

Praktisk info: 

  • Oppmøte på Skottebrygga kl. 10:00 for samkjøring, eller kl. 10:45 på P-plass Spar, Kodal.
  • Turen varer til ca. kl.17:00.
  • Ta med matpakke og drikke til matpause.
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no