Kartleggingstur til Larvik II

Vil du lære om artskartlegging? Bli med på felles kartleggingstur!

22.06 - 22.06.2019. 10:00 - 16:00

Kvelde, Larvik


Tverrfaglig k
artleggingstur til Kvelderønningen i Larvik, Vestfold.
Turen vil ha fokus på arter i rik edellauvskog. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Lær mer om kartlegging av arter og få et lærerikt møte med kartleggere fra andre foreninger.

  • Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde.
  • Turen varer til ca. kl.17.00.
  • Ta med matpakke.
  • Krever ingen påmelding.

Samarbeid med Larvik Botaniske Forening, Norges sopp-og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82