Kartleggingstur for studenter

Lær om hvordan drive med kartlegging.

14.04 - 14.04.2018. 11:00 - 15:00

Telenor Fornebu, Akershus

Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering.

  • Sted: Fornebu, Akershus. Oppmøte på busstoppet Telenor Fornebu.
  • Tid: Frammøte kl.11.00 på busstasjon Telenor Fornebu. Turens varighet vil være ca. fire timer.
  • Transport: Buss 31 går fra Rådhusplassen i Oslo. Gå av på Telenor Fornebu.
  • Ingen påmelding. Åpent for alle, også ikke-studenter.

Samarbeid med biovitenskapelig fagutvalg på Universitetet i Oslo og Ung botaniker og Ung entomolog.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerere Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82