Kartleggingstur for studenter til Fornebu.

Lær om hvordan bli kartlegger.

22.04.2017. Kl. kl.11 - kl.15

Fornebu, Lilløyplassen

  • Norsk Botanisk Forening
  • Norsk entomologisk forening
  • Norsk Zoologisk forening
  • Norges sopp- og nyttevekstforbund
  • Sabima
  • Biologisk fagutvalg

Kartleggingstur for studenter til Fornebu. Frammøte Kl. 11.00 på Telenor Fornebu Buss 31 går fra Rådhusplassen i Oslo. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering. Turens varighet vil være ca. fire timer. Samarbeid med biologisk fagutvalg på UiO og Norsk Botanisk Forening.

Åpent for alle, også ikke-studenter. Krever ingen påmelding.  

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82