Kartleggingssamling i Gausa

Bli med på kartlegging i Gausavassdraget!

08.06 - 11.06.2023. 16:00 - 13:30

Gausa, Lillehammer

Bli med på et kunnskapsløft for naturen i Gausavassdraget!

Sabima, Norsk Botanisk Forening, Lillehammer sopp- og nyttevekstforening, BirdLife, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og SABICAS ønsker velkommen til felles kartleggingssamling i Gausa.

Her er alle naturinteresserte velkomne – både nybegynnere, studenter og erfarne kartleggere. Samlingen vil innebære leting etter arter ved nedbørsfeltet til Gausavassdraget, artsbestemmelse med feltbøker og stereolupe/mikroskop, og registrering i Artsobservasjoner. Det vil også holdes lærerike og inspirerende foredrag, og du vil få møte andre naturinteresserte fra ulike foreninger.  

Kartleggingssamlingen vil ha fokus på våtmarksområder, flommarksskog, kantsoner og elvesletter i Gausavassdraget. Disse naturtypene, som befinner seg langs elva, er viktige for naturmangfoldet. Her lever det mange arter, som er helt avhengig av elvens vannstrøm.   

Praktisk informasjon

  • Samlingen starter torsdag kl.16:00 og avsluttes kl.13:30 på søndag.
  • Overnatting på Stasjonen Hotell, Cafe & Restaurant, i Lillehammer sentrum
  • Det er plass til 30 deltagere.
  • Meld deg på samlingen her. Påmeldingsfristen er 2. april.
  • Se program og les mer om samlingen her. 

Sabima er partner i forskningsprosjektet SABICAS, som er medarrangør av samlingen.
Dette forskningsprosjektet går på å utvikle naturbaserte løsninger som skal sikre at
forvaltningen av norske vassdrag både bidrar til å sikre artsmangfold og samtidig bidrar til
klimatilpasning.

Fellestur
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no