Kartleggingsleir Troms

Bli med på kartleggingsleir i indre Troms, Målselv. 

11.07 - 15.07.2018. 17:00

Troms

Bli med på tverrfaglig kartlegging i spennende Troms! 
Indre Troms har en stor og mangfoldig natur – vi kommer til å fokusere på dalførene med kalkrike furuskoger, flommarksskog, rike høgstaudelauvskoger, myr, sump og kildesamfunn. På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Samlingen er åpen for alle med stor naturinteresse, studenter og eksperter. Bli med på et kunnskapsløft for artsmangfoldet.

  • Tid: Onsdag 11.juli – søndag 15.juli.
  • Sted: Innkvartering på Målselv fjellandsby, Målselv.
  • Deltageravgift:
    kr 500 (for medlem i en av Sabimas foreninger)
    kr 1000 (ikke-medlem). Vil du bli medlem?
    Sabima dekker kost og losji. Reisen  betales selvKjøring under samling med privatbil dekkes med kr 3,5 per km. Vi dekker også utgifter til leiebil med inntil kr. 2500,- forutsatt at det er minimum 4 personer i bilen. Dekking av leiebil må avtales med Sabima på forhånd.
  • Påmelding innen 1.juni. Det er plass til 40 personer. Påmeldingen er bindende. Faktura blir sendt ut på e-post når fristen har gått ut. Meld deg på her 

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82