Kartleggingsleir Grenland

Bli med på kartleggingsleir!

07.06 - 10.06.2018.

Bli med på tverrfaglig kartleggingsleir i Grenland, Telemark. På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag, artsbestemmelse og sosialt samvær. Vi vil fokusere på kartlegging av det  kystnære kollelandskapet rundt Langangen, Bergsbygda og Auenlandet med rik blandingsskog og rik edelløvskog, særlig med gammel eikeskog. Bli med på et kunnskapsløft for naturen vår!

 • Sted: Innkvartering på Oksøya leirsted, Brevik. Vi må ta felles ferge til og fra øya. Fergen går fra Brevik.
 • Tid: Torsdag 7.juni til søndag 10.juni. Oppmøte blir på ettermiddagen. Vi kommer tilbake med eksakt tidspunkt.
 • Deltageravgift:
  kr 500 (for medlem i en av Sabimas foreninger)
  kr 1000 (ikke-medlem). Vil du bli medlem?
  Sabima dekker kost og losji. Reisen dekkes selv. Kjøring under samling med privatbil dekkes med kr 3,5 per km.
 • Samlingen er fulltegnet. 
 • Vi har også en kartleggingssamling i Troms, mer informasjon her. 

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82