Kartleggingshelg til Østfold

Bli med på artsjakt i Lundsneset naturreservat i Østfold

11.08 - 13.08.2017.

Lundsneset naturreservat, Østfold

  • Norges sopp- og nyttevekstforbundet
  • Norsk Botanisk Forening
  • Norsk Zoologisk Forening
  • Norsk entologisk forening
  • Sabima

Bli med på kartleggingshelg i Lundsneset naturreservat (skogreservat) i Halden og Aremark, Østfold. Det er det største verneområde i Østfold og samlet det største verneområde i skog i lavlandet i Sør-Skandinavia. I øst grenser områder til Tresticklan nasjonalpark i Sverige. Foruten furuskogen, er det store verneverdier til innsjøen Søndre Boksjø med hekkende fiskeørn og storlom, dyrelivet og selve landskapet. Det er sopp som blir hovedfokuset, men andre artsgrupper er også aktuelle.

Overnatting på DNT-hytta Budalsvika med 15 sengeplasser. Køyene har madrasstrekk og puter. Det er 4,7 km å gå inn til hytta. Det er ikke strøm på hytta, men et solcelleanlegg for lys i kjøkkenet. Sabima dekker kost og losji. Påmeldingsavgift kr 200. Faktura vil bli sendt når påmeldingsfristen har gått ut.

Kun 4 ledige plasser igjen!

Påmeldingsfrist 1.august. 

Se våre andre kartleggingsturer her.

Påmelding Lundsneset

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82