Kartleggingshelg i Horten

Utforsk spennende øyer i Horten som vanligvis er stengt for alminnelig ferdsel.

16.06 - 18.06.2017.

Horten

  • Norsk entomologisk forening
  • Norsk Botanisk Forening
  • Norsk Zoologisk Forening
  • Norges sopp- og nyttevekstforening
  • Sabima

Kartleggingshelg til Karljohansvern med tilhørende øyene Vealøs, Mellomøya og Østøya i Horten, Vestfold.

Karljohansvern er en tidligere marinbase og et nedlagt skipsverft, og eies av Forsvaret. Øyene har i lang tid vært fysisk stengt for alminnelig ferdsel. Øyene har naturtyper som kalkskog, rik edelløvskog, sand- og grusstrand, kulturmark, ålegrassamfunn og skrotemarker. Det er et mildt klima, med dominerende berggrunn av basalt. I samarbeid med Larvik Botaniske Forening.

Sabima ordner med overnattingstilbud.

Obs. Villblomstens dag arrangeres søndag 18.juni, for de som skal være med på det er det mulig å delta fra fredag til lørdagskveld. 

Påmeldingsavgift: 300 kr. Dekker kost og losji. Faktura blir sendt ut på e-post når påmeldingsfristen har gått ut. 

Påmeldingsfrist 1.juni

 

Påmelding Horten

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82