Hvorfor ta vare på naturmangfoldet i et endret klima?

Vi kommer til å oppleve mer ekstremvær i årene som kommer. Hvordan kan naturmangfoldet hjelpe oss til takle utfordringer som følger tørke og flom?
Vi inviterer til frokostseminar.

26.09 - 26.08.2018. 08:00 - 10:00

Miljøhuset

  • Sabima

Er det virkelig sånn at vi må ofre naturen for å redde klimaet? Eller er naturen den glemte løsningen for å redusere effekten av klimaendringer? Velfungerende økosystemer gjør oss mer robuste mot klimaendringene, men mulighetene som ligger i investering i naturen får lite oppmerksomhet.
Seminaret vil ta for seg hvorfor naturmangfoldet er en del av klimaløsningen og hvordan vi bør forvalte naturressursene våre, slik at økosystemene blir mer robuste mot fremtidige klimaendringer.

Program:
08:00 – 08:30 Enkel frokost og kaffe

Christian Steel, generalsekretær i Sabima innleder

Bjørn Samset, seniorforsker ved CICERO:
Naturens rolle i et endret klima

Dag Hessen, professor ved UiO:
Hvorfor er velfungerende økosystemer viktige for klimaet? –

Vigdis Vandvik, professor ved UiB:
Hvordan kan riktig forvaltning av naturen gjør oss mer robuste?

Gro Sandkjær Hanssen, forsker i ved NIBR og prosjektleder for evaluering av plan- og bygningsloven:
Hvordan må naturmangfold og klima integreres i arealplanleggingen?

Paneldebatt: Hvordan skal naturmangfoldet bli en del av løsningen fremfor å bli ofret for å nå klimamålene?

Deltagere: Daniel Skjevik Aasberg (nestleder Unge Høyre) og Ina Libak (nestleder AUF), Gro Sandkjær Hanssen, Vigdis Vandvik og Bjørn Samset

Les mer her: Naturen kan redde oss. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Ragna Kronstad

E-post: ragna.kronstad@sabima.no