Hvordan blir Norge arealnøytralt?

Vi setter oss ned med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre for å snakke om arealnøytralitet under Arendalsuka.

14.08 - 14.08.2024. 10:00 - 11:00

Samfunnsteltet, Arendalsuka

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. For å stanse tapet av artenes leveområder, må vi få kontroll med arealsløseriet. Men hvordan?

Stadig flere kommuner og store aktører i næringslivet får øynene opp for arealnøytralitet som løsning. 80 kommuner jobber for å bli arealnøytrale, mens regjeringen er vag på hvordan Norge skal bli arealnøytralt. Til dette arrangementet inviterer vi ledende politikere og forskere til å snakke om hvordan vi kommer vi dit at hele Norge blir arealnøytralt.

Les mer: Et arealnøytralt Norge

Etter at vi har fått høre fra våre fremste forskere innen restaurering og plan, byr vi på en interessant samtale mellom unge, miljøbevisste politikere med makt fra landets styringspartier. I samtale mellom generalsekretær Christian Steel, Mathilde Tybring-Gjedde og Andreas Bjelland Eriksen kommer vi å komme nærmere hva som skal til for å stanse tapet av naturmangfold i Norge. Hva må til i langsiktig tankegang fra styringspartier og modige grep i og utenfor regjering? Må det stilles krav til at alle utbyggingsprosjekter må bli arealnøytrale – at alle utbyggingsprosjekter må sørge for å restaurere tilsvarende naturverdier som en ødelegger? Må Norge få et nasjonalt styringsmål på arealnøytralitet? Må innsigelsespolitikken strammes til for å beskytte den mest verdifulle naturen? Og trengs det nye juridiske og økonomiske incentiver for å vri fremtidig utbygging mot grå arealer?

Vi ser frem til å høre hva ledende forskere og politikere mener må til for at Norge skal stanse tapet av naturmangfold.

Medvirkende

Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet, Arbeiderpartiet
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, energi- og miljøkomiteen og Høyres programkomite, Stortinget, Høyre
Gro Sandkjær Hanssen, forsker og professor II, OsloMet, NIBR, NMBU
Astrid Skrindo, forsker, restaureringsøkolog, NINA

Arrangementet vil bli strømmet. Lenke kommer på arrangementssiden til Arendalsuka.