Felles kartleggingstur til Nordre Jeløya #2

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

03.10 - 03.10.2020. 10:00 - 17:00

Kjellandsvik-Rossnestangen på Jeløya i Moss, Viken

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til Nordre Jeløya!

Vi drar på artsjakt til Kjellandsvik-Rossnestangen med eldre barskog, rik edelløvskog og grusstrand. Vi leter etter og registrerer sopp, lav, mose, insekter fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her. 

  • Frammøte kl.10.00 på Skallerød gård.
  • Turen varer til ca. kl.17.00.
  • Ta med matpakke.
  • Turen er gratis og åpen for alle. Krever ingen påmelding.

Arrangører
Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og Sabima.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82