Felles kartleggingstur på Nordre Jeløya #2

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

03.10 - 03.10.2020. 10:00 - 17:00

Kjellandsvik-Rossnestangen på Jeløya i Moss, Viken

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur på Nordre Jeløya!

Vi drar på artsjakt til Kjellandsvik-Rossnestangen med eldre barskog, rik edelløvskog og grusstrand. Vi leter etter og registrerer sopp, lav, mose, insekter fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her. 

Turen krever påmelding. Meld deg på her.

  • Frammøte kl.10.00 på vedplassen til høyre før Skallerød gård. Se kart her.
  • Turen varer til ca. kl.17.00.
  • Ta med matpakke og nok drikke.
  • Du må være frisk for å delta.
  • Det er viktig å holde minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. Det blir ikke utlån av utstyr denne gangen.
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».

Turledere:
Helene Lind Jensen fra Sabima (tlf:93205982), Reidun Braathen fra Moss sopp- og nyttevekstforening (tlf: 90177363), Camilla Lorange fra Østfold Botaniske Forening (tlf: 94899125)

Arrangører
Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og Sabima.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82