Felles kartleggingtur til Nordre Jeløya #1

Bli med ut og kartlegg arter sammen med medlemsforeningene våre!

13.06 - 13.06.2020. 10:00 - 17:00

Hellerbergene og Bjørnåsen på Jeløya i Moss, Viken

Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til Nordre Jeløya! 

Vi drar på artsjakt til Bjørnåsen og Hellebergene på Jeløya. På Bjørnåsen er det eldre furuskog og vestvendte rasmarker. Det høyeste punktet er 138 moh med en flott utsikt over fjorden. På Hellerbergene er det åpen grunnlendt mark med mange spennende planter. Vi leter etter og registrerer planter, insekter, vedboende sopp, lav, mose, fugl og andre dyr. Les mer om kartlegging av arter her.

Arrangører
Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og Sabima.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82