Felles kartleggingstur til Kragerø

Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter.

02.10 - 02.10.2021. 11:00 - 17:00

Levangsheia

 • Norsk Botanisk Forening
 • Norges sopp- og nyttevekstforbund
 • Norsk Zoologisk Forening
 • Norsk entomologisk forening
 • Sabima

Er du interessert i artskartlegging og vil møte andre med samme interesse?
– Bli med på tverrfaglig kartleggingstur til Levangsheia i Kragerø.

Levangsheia er en halvøy i Kragerø kommune, med variert natur. Man finner skogsterreng med blandet furu-, gran- og løvskog, og villmarkspregede, ganske urørte områder med mye gammel skog og store og små myrer. Det finnes også rester etter gamle boplasser. Høyedrag i landskapet byr på åpne koller med fint utsyn over hei og hav. De store vannene Leivann og Eidsvann danner en naturlig grense i vest, og sjøen er aldri langt unna på Levangsheia. Vi leter etter og registrerer  sopp, lav, mose, karplanter og dyr. Les mer om kartlegging av arter her. 

Turen krever påmelding før turstart. Meld deg på her. 

 • Oppmøte kl.11.00.
 • Oppmøtested: parkeringsplassen til Stangnes friområde
 • Turen varer til ca.17.00.
 • Ta med matpakke og drikke til matpause.
 • Du må være frisk for å delta.
 • Det er viktig å holde minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
 • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. Det blir ikke utlån av utstyr denne gangen.
 • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».

Turleder: Helene Lind Jensen fra Sabima (tlf:93205982)

Arrangører:
Sabima, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening og Norsk Zoologisk Forening.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Vil du lære mer om ville arter i naturen, og være del av et frivillig fagmiljø sammen med andre naturglade amatører, meld deg inn i en av medlemsforeningene til Sabima: 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82