Felles kartleggingstur til Pollevann, Ås

Bli med på et kunnskapsløft for naturen vår!

22.08 - 22.08.2020. 10:00 - 17:00

Fåle i Ås, Viken

Tverrfaglig kartleggingstur til Pollevann i Ås kommune, Viken.

Pollevann ligger rett bak Tusenfryd i Ås kommune. Turen går til lia nordvest for vannet, mellom Fåle og Nordre Pollen naturreservat. Dette er et område med stor variasjon i skogtyper fra fattige furukoller øverst i lia som gradvis går over i lågurt-granskog (stedvis kildepåvirket) og rik edelløvskog nederst ved vannet. Lengst i sør er det også en bekke»kløft».

Store naturverdier er tidligere registrert i området, blant annet sjokoladekjuke (VU), gul snyltekjuke (VU), klengekjuke (VU), eggegul kjuke (VU), eikedynekjuke (VU), rosenkjuke (NT), svartsonekjuke (NT), rynkeskinn (NT), grankullskorpe (NT), grønnsko (NT), stammesigd (NT), alm (VU) og ask (VU), og tidlig damflueblomsterflue (VU).

Vi leter etter og registrerer planter, lav, mose, sopp, insekter, fugl og andre dyr.

– Frammøte kl.10.00 på turparkeringen ved Fåle (se kart).
Turen varer til ca. kl.17.00.
– Ta med matpakke.
– Turen er gratis og åpen for alle.

Arrangører: 
Follo Sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og Sabima.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82