Felles kartleggingssamling

Få et lærerik og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger!

18.06 - 21.06.2020. 16:00 - 14:00

Evje, Agder

Vekommen til felles kartleggingssamling på Evje!

På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, og på kveldstid samles vi til artsbestemmelse, foredrag og sosialt samvær. Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere.

  • Innkvartering på Evje folkehøgskole.
  • Oppmøte på folkehøgskolen fra kl.16.00 på torsdag 18.juni.
  • Det er plass til 40 deltagere.
  • Mer informasjon og program her.

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet –> https://forms.gle/USLiQ6pC5FAhTDo58 innen 1.april 2020. Obs. Samlingen kan bli fulltegnet før fristen er ute. Det blir satt opp en venteliste ved stor pågang.

Arrangører
Sabima, Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen, Agder Botaniske forening, Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening og Norsk entomologisk forening.

Fellesturer
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Fellesturene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Les mer om fellesturene her.

VELKOMMEN!

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82