Felles kartleggingssamling

Få et lærerik og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger!

18.06 - 21.06.2020. 16:00 - 14:00

Evje, Agder

Vekommen til felles kartleggingssamling på Evje!

På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i kulturlandskap, skog og langs vassdrag, og på kveldstid samles vi til artsbestemmelse, foredrag og sosialt samvær. Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere.

  • Innkvartering på Evje folkehøgskole.
  • Oppmøte på folkehøgskolen fra kl.16.00 på torsdag 18.juni.
  • Mer informasjon og program her.
  • Påmeldingen er stengt. Samlingen er fulltegnet!

Arrangører
Sabima, Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen, Agder Botaniske forening, Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening, Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening og Norsk entomologisk forening.

Fellesturer
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima, Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Fellesturene har som mål å bringe medlemmene fra Sabimas medlemsforeninger sammen for erfaringsutveksling og tverrfaglig kartlegging. Les mer om fellesturene her.

VELKOMMEN!

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82