Fulltegnet! Felles kartleggingssamling i Ørje

Bli med på et kunnskapsløft for naturen i Haldenvassdraget!

09.06 - 12.06.2022. 16:00 - 14:00

Solstrand bruk, Ørje

Bli med på et kunnskapsløft for naturen i Haldenvassdraget! Sabima, Østfold Botaniske Forening, Indre Østfold sopp- og nyttevekstforening, Halden soppforening, Birdlife Østfold -lokallag Indre Østfold, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk forening og SABICAS ønsker velkommen til felles kartleggingssamling i Ørje.

På kartleggingssamlingen er vi ute og leter etter arter i Haldenvassdraget, artsbestemmer inne med feltbøker og stereolupe/mikroskop, rapporterer i Artsobservasjoner, hører på foredrag og får et lærerikt og inspirerende møte med naturinteresserte fra andre foreninger! Samlingen vil ha fokus på våtmarksområder, flommarksskog, kantsoner og elvesletter i Haldenvassdraget. 

Samlingen er åpen for alle med interesse innen artskartlegging, både studenter, nybegynnere og erfarne kartleggere.

Praktisk informasjon

  • Samlingen starter torsdag kl.16:00 og avsluttes kl.14:00 på søndag.
  • Overnatting på Solstrand bruk ved Øymarksjøen, like utenfor Ørje i Marker kommune. 
  • Det er plass til 30 deltagere.
  • Samlingen er fulltegnet! Ønsker du å stå på venteliste? Sett deg på liste her.
  • Se program og les mer om samlingen her. 

Sabima er partner i forskningsprosjektet SABICAS, som er medarrangør av samlingen.
Dette forskningsprosjektet går på å utvikle naturbaserte løsninger som skal sikre at
forvaltningen av norske vassdrag både bidrar til å sikre artsmangfold og samtidig bidrar til
klimatilpasning.

Fellestur
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no