Elvelangs Ålielva

Bli med på artsjakt langs elva!

23.06 - 23.06.2018. 10:00 - 16:00

Ålielva, Ski

Oppdag artsmangfoldet langs Ålielva!

Vi drar på artsjakt til Ålielva som er et viktig bekkedrag i Ski kommune.  Særlig er det et viktig leveområde for flere sjeldne og sårbare øyenstikkere. Tangentjern går inn i lokaliteten og utgjør et mindre tjern med fukteng/viersump ved innløp og utløp. Ved Brusaga er det rik vegetasjon langs bredden. Bunnsubstrat av dels sand, dels noen større steiner.

Første turen (23.juni) leter vi etter planter, moser, lav, insekter, edderkopper, fugl, amfibier, vedboende sopp og andre ting som dukker opp. Vi tar en tur igjen 15.september for å lete etter markboende sopp.

  • Sted: Ålielva, Ski kommune, Akershus. Oppmøte pakeringsplassen på Krokhol golfbane. 
  • Tid: Frammøte kl.10.00 og varer til ca. kl.16.00.
  • Ingen påmelding: Åpent for alle.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82