Den store artsjakten 2022!

Den store artsjakten er en årlig nasjonal dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av ett døgn.

04.06 - 04.06.2022. 00:00 - 00:00

Hele Norge

Lørdag 4.juni 2022 skal vi mobilisere alle som kan krype og gå til å finne så mange plante-, dyre- og sopparter som mulig i løpet av ett døgn. Blir du med på jakten?

Hvert år arrangerer vi Den store Artsjakten sammen med Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk entomologisk foreningNorges sopp- og nyttevekstforbund og BirdLife Norge 

Artsjakt er å finne arter, artsbestemme dem og registrere det du har sett på Artsobservasjoner. Den dagen ønsker vi å skape et øyeblikksbilde av artene vi kan finne i Norge. Eksperter og naturinteresserte møtes og jobber sammen for å kartlegge naturmangfoldet. Lær deg nye arter og bli kjent med foreningene på de lokale artsjakt-turene omkring i hele landet. Sammen skal vi få bedre kunnskap om artene!

Utforsk nærmiljøet ditt!
Alle kan bidra! Du kan delta på en av de lokale turene som arrangeres i nærheten av deg (se oversikt over arrangementer under), kartlegge i små grupper med venner og familie, eller delta på egenhånd.

Samtidig er det en konkurranse:

  • Hvem finner flest arter på ett døgn?
  • Hvilken lokale tur finner flest arter?
  • Hvilken forening og lokalforening registrerer flest arter?
  • Hvilken kommune får flest registrerte arter?
  • Hvem blir årets nykommer?


Om vinnerkategorien årets nykommer:

Kjenner du en som har en kartleggerspire i seg? Er du kanskje en selv?
Årets nykommer er en som er fersk på å registrere arter i Artsobservasjoner. Det er ingen aldersgrense, og ingen krav til at man skal ha registrert mange arter. Man kan vinne denne kategorien ved å nominere andre, eller seg selv. En jury i Sabima kårer vinneren. Frist for nominering er 7. juni.  Send inn din nominasjon her, eller på epost til mikaela.olsen@sabima.no

Det blir flotte premier i ulike klasser fra Natur og Fritid!

 

Reglene til Den store artsjakten er:

1. Alle observasjoner skal være gjort den 4.juni 2022 mellom 00:00 og 24:00.
2. Når Artsjakten er ferdig skal rapportering av arter foregå i databasen Artsobservasjoner.
3. Rapporteringsfristen i Artsobservasjoner er den 7.juni kl.24.00. Funnene behøver ikke å legges til noe prosjekt,
4. Vær sikker før du rapporterer! Kun sikre funn skal publiseres på Artsobservasjoner. Hvis du er i tvil om en art, spør en ekspert. 
5. Funn, særlig av sjeldne, rødlistede og fremmede arter må dokumenteres med bilder. Uspontane arter, slik som hageplanter, teller ikke med i Artsjakten.

Del dine funn på sosiale medier med emneknagg #artsjakten2022

Usikker på en art? Spør en ekspert om hjelp til artsbestemmelse.

 

Oversikt over lokale turer:

Oversikten oppdateres fortløpende. Merk at noen av turene krever påmelding. Se mer informasjon under hvert arrangement.

 

TROMS OG FINNMARK

Porsanger kommune

Tidspunkt: 11:00 – 15:00 Sted: Karalaks, Lakselva
En tur og kartlegging langs Lakselva i områder med flomskogsmark. Oppmøte Karalaks Leir- og Utfartssenter. For mer informasjon, klikk her.
Arrangør: Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening

 

NORDLAND 

TRØNDELAG

Melhus kommune

Tidspunkt: 11:00 – 18:00 Sted: Vassfjellvegen 7228, 7228 Kvål, Norge
Årets tur går til Kvål sørøst i Gauldalen. Dette er en fellestur i flere ulike naturtyper som veikanter, blandingsskog, berg, bekkeløp og myr. Turen passer både for de sprekeste og de som liker å gå i rolig tempo. Påmelding er ønskelig, men ikke nødvendig. For mer informasjon, klikk her.
Arrangør: Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelingen og Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

 

MØRE OG ROMSDAL

Hustadvika kommune

Tidspunkt: 11:00 – 15:00 Sted: Vågøyvegen 106, 6408 Aureosen, Norge
En kartleggingstur til Vågøya med kjente botaniske verdier knyttet til blant annet saltenger og brakkvannsenger, kystlynghei, kystfuruskog og mindre løvskogholt. Turen har fokus på karplanter, sopp, lav, moser og insekter. For påmelding og mer informasjon om turen, klikk her.
Arrangør: Risken sopp- og nyttevekstforening

 

ROGALAND

Stavanger kommune

Tidspunkt: 12:00 – 14:00 Sted: Gustav Vigelands vei 27, 4023 Stavanger, Norge
En to-timers tur med botaniker Olav Balle rundt Litla Stokkavatnet i Stavanger. Det blir kartlegging og registrering av flest mulig arter. For påmedling og mer informasjon om turen, klikk her.
Arrangør: Jærsoppen

 

AGDER 

VESTFOLD OG TELEMARK

Larvik kommune

Tidspunkt: 10:00 – 18:00 Sted: Skottebrygga/Skisakerveien
En kartleggingstur til Skisaker – Kartlo, Tjølling. Målet er å registrere så mange arter som mulig. Fremmøte på Skottebrygga for samkjøring. For mer informasjon om turen, klikk her.
Arrangør: Larvik Botaniske Forening

 

INNLANDET

OSLO

VIKEN  

 

Det kommer flerer turer!

———————————————————————————————————————–

Les mer om Den store artsjakten.

GOD ARTSJAKT!

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no