Dagstur til Vanakleivdalen

Har du noen gang opplevd uberørt natur? Bli med oss inn i skogen!

17.06.2023. Kl. 10:30 - 17:00

Fet

Vanakleivdalen er en urørt perle i Lillestrøm. Den trange dalen med sine bratte fjellsider og steinblokker strødd omkring i landskapet er noe helt annet enn en 100-meter-skog. Dette landskapet, sammen med sin dominans av furutrær, gir et liv til et mylder av liv. Rovfugler som hønsehauk, fjellvåk og musvåk hekker i dette landskapet. Sommerfugler som svalestjert og sørgekåpe flyr rundt i det lavereliggende terrenget, og i 2022 ble den sårbare sommerfuglen mørk rutevinge funnet. Det er funnet store forekomster av tysbast, en busk med rosa blomster som blomstrer på bar kvist. I Vanakleivdalen finner vi også et område med kalk- og lågurtfuruskog, en rødlistet naturtype, samt en sumpskog med furu og takrør.

Denne dalen ligger sentralt, midt imellom Krogstad miljøpark og Hvalstjern skistadion. Statsforvalteren krever at Krogstad miljøpark skal koble seg på det offentlige renseanlegget for avløpsvannet. Det nærmeste tilknytningspunktet blir Heia industriområde. Ett alternativ for å koble disse to punktene er å gå igjennom Vanakleivdalen. For å skåne naturen planlegges det å borre i grunnfjellet store deler av strekningen, men i anleggsperioden vil det bli bygd en 15 meter bred skogsbilvei igjennom hele dalen. Da kan ikke Vanakleivdalen lengre kalles en urørt skog.

Bli med å fylle artskartet! Vi inviterer til en kartleggingstur hvor kartlegger det vi kommer over. Uansett om arten er rødlistet eller ei, vil vi gjennomføre en grundig gjennomgang for å være sikre på at naturverdiene som er der er kartlagt.

 

Praktisk informasjon:

  • Oppmøte lørdag 17. juni kl. 10:30 i Brumåsveien ved bommen mot Breisjøveien.
  • Turen varer til ca kl. 17:00
  • Ta med matpakke og drikke til matpause.
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, felthåndbøker, insektshåv, fotoapparat og GPS.
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner.

 

Veibeskrivelse:
Følg FV 270 og ta av til høyre inn Brumåsveien mot Krogstad Miljøpark. Ved krysset der Breisjøveien tar av fra Brumåsveien er det en bom. Vi setter bilene langs Brumåsveien og går Breisjøveien innover mot jakthytta som ligger ved inngangen til Vanakleivdalen i nordøst, se kart. Det er ca en halvtimes gange fra der vi setter bilene og til jakthytta.

 

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene.

Les mer om fellesturene her.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no