Dagstur til Liermåsan og Bliksrudmåsan

Er du interessert i natur og det yrende livet som befinner seg i den? Bli med på kartleggingstur til den viktige naturtypen – torvmyr, sammen med andre naturinteresserte!

09.09.2023. Kl. 10:00 - 17:00

Aurskog-Høland

Liermåsan er en stor torvmyr i Aurskog-Høland, som siden 60-tallet, har blitt brukt til torvuttak. Nord for Bjørkelangen finnes det store arealer med torvmyr – og med både Liermåsan og Bliksrudmåsan utgjør de til sammen en av Norges største sammenhengende industrialiserte torvmyrområde. Torvmyr er en naturtype med høy bevaringsverdi – et uvurdelig økosystem. Det er blant annet den naturtypen på landjorda som binder og lagrer mest karbon, utgjør viktige leveområder for plante- og dyrearter, og demper flom. Les mer om myr her. Nå ser Aurskog-Høland på muligheten til å restaurere Liermåsan og Bliksrudmåsan.

Bli med på en spennende tidsseriekartlegging! Vi vil kartlegge myrene slik den er i dag. Etter at den har blitt restaurert vil vi på nytt dra til Liermåsan og Bliksrudmåsan. Hvordan vil restaureringen påvirke artsmangfoldet? Vi inviterer alle naturinteresserte til å bli med på denne kartleggingsturen.

 

Praktisk informasjon: 

  • Oppmøte lørdag 9.september kl. 10:00 på XY 7-eleven Bjørkelangen 
  • Turen varer til ca kl. 17:00 
  • Ta med matpakke og drikke til matpause. 
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, felthåndbøker, insektshåv, fotoapparat og GPS.
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner. 

 

Fellestur: 
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. 

Les mer om fellesturene her.

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no