Dagstur med overnatting, Munken, Fredrikstad

Er du glad i skog og strand?

- Bli med oss på en tverrfaglig kartleggingstur på Munken og Slottsfjellet!

19.08 - 20.08.2023. 10:00 - 02:00

Munken-Slottsfjellet, Fredrikstad

Vi drar på artsjakt til en av Østfolds største gammelskoger. Her er også den største ikke-privatiserte strandlinjen fra svenskegrensen til Agder. Munken-Slottsfjellet har allerede vist store verdier innenfor lav, og vedboende sopp. Her er det rikt med eldgamle, krokete og lavvokste furuer på over 250 år, som gir opphav til store populasjoner av furupiggmusling, furustokkjuke, kelolav, druelav og andre gammelskogsarter. I sprekkene på de solvarme bergflatene, er det mange små lommer med skjellsand, et viktig livsmiljø for insekter, lav og moser. I tillegg finner vi et større brannfelt, som er et spennende element å følge med på. 

Nå vil vi gjennomføre en tverrfaglig kartleggingstur for å få et mer helhetlig bilde på hva som finnes her. Blant annet håper vi på å finne leopardskrubbedderkoppen, en edderkopp som kun er funnet to ganger de siste 100 årene, i Larvik og på Hvaler. Vi mistenker at den gjemmer seg på Munken – Slottsfjellet, bli med og let! Les mer om kartlegging av arter her.

Natt til søndag blir det flaggermusvandring, med både nett og detektorer. For flaggermusvandringen er det begrensede plasser, så meld din interesse! 

 

Praktisk informasjon:

  • Frammøte kl.10.00 ved parkeringsplassen langs Thorsøveien (Koordinater: 59.145444, 11.070500)
  • Det er mulig å ta bussen til Langvik bussholdeplass som er rett ved oppmøtepunktet
  • Kartleggingen på dagen blir til ca. 17:00. Flaggermusvandringen vil vare fra ca.  22:30 – 02:00
  • Ha med nok mat og drikke til oppholdet, man er selv ansvarlig for overnatting (Mikaela vil overnatte ute i skogen, man er hjertelig velkommen til å bli med 🙂 )
  • Ta gjerne med håndlupe, kikkert, skrivesaker, fotoapparat, papirposer, insekthåv, felthåndbøker og GPS. 
  • Funnene fra kartleggingen skal legges inn på Artsobservasjoner med prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima»

Fellestur:

Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk forening, Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Mikaela Olsen

Økolog

E-post: mikaela.olsen@sabima.no