Billekurs

03.08 - 05.08.2018. 17:00 - 17:00

Horten

Velkommen til artskurs i biller. Biller (Coleoptera) utgjør en av de største de største insektsordenene i Norge. Kurset vil gå inn på biologi, systematikk, innsamling og artsbestemmelse.

Kursholdere: Stefan Olberg, Per Kristian Solevåg og Jan Schreiber.

Kursnivå: Kurset passer godt for studenter, medlemmer som vil lære mer om en gruppe de tidligere ikke har jobbet med, samt de som allerede er interessert i biller og vil lære mer. Deltagerne vil få et diplom når kurset er ferdig.

Plasskapasitet: 15 deltagere

Registrering: Vennligst fyll inn søknadsskjemaet. Søknadsfrist 18.juni 2018.

Deltakeravgift:
– 800 kr
– Studenter/Ung entomolog 500 kr
– Du må være medlem i Norsk entomologisk forening for å delta. Ikke medlem? 

Les programmet til kurset her 

Norsk entomologisk forening
Norsk entomologisk forening (NEF) ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien (læren om insekter) i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte. Foreningen er åpen for både amatører og fagfolk. Enhver som har interesse for insekter eller andre leddyrsgrupper, kan være medlem.

Rødbrystet åtselbille Oiceoptoma thoracica Foto: Kristoffer Bøhn

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82