ARTSJAKTEN I OSLO

Bli med og finn så mange arter som mulig under Biomangsuka: Opplev Oslos ville hjerte! Let, finn og registrer artene du har sett!

15.06 - 23.06.2019. 00:00 - 00:00

Oslo

  • Sabima
  • Norsk Botanisk Forening
  • Norges sopp- og nyttevekstforbund
  • Norsk Zoologisk Forening
  • Norsk entomologisk forening
  • Norsk Ornitologisk Forening

Hvor mange arter klarer vi å finne i Oslo?

Oslo er kåret til Europeisk miljøhovedstad 2019. I forbindelse Biomangfoldsuka: Opplev Oslos ville hjerte! arrangerer vi Artsjakten i Oslo!

Artsjakten i Oslo er en dugnad hvor det er om å gjøre å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av en uke! Bli med og finn så mange arter som mulig!

Artsjakt er å finne arter, være seg planter, dyr eller sopp, artsbestemme dem (finne ut hvilken art det er) og registrere dem i kunnskapsdatabasen Artsobservasjoner. Oppdag Oslos ville arter og registrer det du har sett.  Artsjakt er moro for både voksne og barn.

Bli med på turer sammen med våre medlemsforeninger i løpet av Biomangfoldsuka, få hjelp til artsbestemmelse av eksperter og bidra med å registrere det du har sett. Artene registreres på nettsiden Artsobservasjoner.no og sammen kan vi dermed skape et øyeblikksbilde av Oslos varierte artsmangfold.

Aldri vært med før? Det er ikke er så vanskelig som mange kanskje tror. Du lærer deg fort noen arter som er lette å kjenne igjen. Lær om 100 dyr, planter og sopp og registrer funnene enkelt med appen Artsjakten.  Hvis du vil registrere flere enn 100 arter, går du inn på hjemmesiden til Artsobservasjoner og registrerer alle dyr, planter og sopp.

Citizen science 

Artsjakten er et eksempel på arbeidsmetoden citizen science, som betyr at vanlige folk bidrar til økt kunnskap innenfor et vitenskapelig felt. Kall det gjerne en nasjonal dugnad! Etter artsjakten vil eksperter validere og tolke funnene – og bruke de til å finne ut om det er interessant å undersøke mer i de ulike områdene. Artsjakten er vår variant av det som mange steder kalles “bioblitz”, hvor man i løpet av et begrenset tidsrom prøver å registrere så mange arter som mulig.

Reglene til Artsjakten i Oslo er
1. Alle observasjoner skal være gjort i Oslo kommune i løpet av 15-23.juni mellom klokken 00:00 og 24:00.
2. Når Artsjakten er ferdig skal rapportering av arter foregå i databasen Artsobservasjoner.
3. Rapporteringsfristen i Artsobservasjoner er den 27.juni kl.24.00.
4. Vær sikker før du rapporterer! Kun sikre funn skal publiseres på Artsobservasjoner. Hvis du er i tvil om en art, spør en ekspert. 
5. Funn, særlig av sjeldne, rødlistede og fremmede arter bør dokumenteres med bilder. Uspontane arter, slik som hageplanter, teller ikke med i Artsjakten.

Aldri brukt Artsobservasjoner før? 
– Har du ikke bruker i Artsobservasjoner? Kom igang her.
– Vær sikker før du rapporterer! Du må alltid være helt sikker på hvilken art du har observert før du rapporterer. Få veiledning her. 

// Den nasjonale Artsjakten arrangeres 17.august. Les mer her,

Spørsmål til arrangementet? Ta kontakt:

Helene Jensen

Naturforvalter

Kartleggingskoordinator, entomologi

E-post: helene.jensen@sabima.no

Telefon: 93 20 59 82