En brunskogsnegl spiser seg gjennom en hage. Foto: Håkan Svensson, CC BY-SA 3.0

Fremmede arter

En fremmed art har krysset naturlige barrierer ved hjelp av mennesker. Noen fremmede arter sprer seg og blir et miljøproblem.

Slik kan kommunen din bekjempe fremmede arter

Er du kommunal miljørådgiver, naturforvalter eller planlegger? Her kan du få inspirasjon til å bekjempe fremmede arter. Også du som jobber i avfallsbransjen, bygg- og anleggsbransjen eller i en frivillig organisasjon kan få nyttige tips fra vår guide her:

Nyheter

Takk for alle registrerte arter!

Under Artsjakten 2. juni ble det lagt inn over 13000 registreringer på artsobservasjoner.no. Til sammen ble det observert 1930 ulike arter. Hver og en som var med i konkurransen bidro til et verdifullt bilde av hvilken arter vi har i Norge akkurat nå. Rune Aae kasserte inn en hat trick i år som vinner av Artsjakten for tredje år på råd med imponerende 621 arter. Les hvilke andre vinnere som er kåret her:

Fjell rev

Det finnes andre arter enn ulv

Å redde arter er ikke noe man venter med å gjøre. Da mister vi det viktige artsmangfoldet. Regjeringen kan i høst gi 80 arter status som prioritert art. Det vil hindre 80 arter fra å dø ut

Sammenstilte bilder av flere dyre- og plantearter.

Naturmangfold

Tap av naturmangfold og biologisk mangfold er en akutt utfordring for livet på kloden. Hva er årsakene? Hva er konsekvensene og hva kan vi gjøre for å stanse utviklingen?

Nyheter

Den store artsjakten 2019: Vinnerne er kåret!

Når 290 artsjegere legger inn 5849 observasjoner og finner 1250 ulike arter i løpet av ett døgn, får vi et verdifullt øyeblikksbilde av naturen i Norge. Jens Kristiansen (41) fra Haugesund registrerte totalt 503 arter - i snitt mer enn 20 arter i timen - og vant med det den store artsjakten i år.

Kartlegging av natur

Å kartlegge natur betyr å finne og registrere planter, dyr og sopp ute i naturen. Funnene registreres i en database som gir oss verdifull kunnskap om naturen.

Nyheter

Rødlista

Rødlista er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.

Nyheter, Prioriterte arter

Sjokkerende få nye prioriterte arter

Myndighetene svikter artene og vil ikke gi dem status som «prioritert». Hver femte art står på rødlista over utrydningstrua arter i Norge. «Prioritert art» er naturmangfoldlovens sterkeste virkemidler, som myndighetene kunne brukt for å lage redningsaksjoner til de som står i akutt fare for å forsvinne.

fjellrev

Klimaendringer

FNs klimapanel anslår at 20 til 30 prosent av artene på jorda står i fare for å dø ut på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Prioriterte arter

Norges mest eksotiske rognetre forsvinner

Det finnes bare 100 registrerte individer av Nordlandsasal i hele verden. Nå er også de i ferd med å dø ut. Les her om Nordlandsasal som er en av mange arter regjeringa nå må redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ikke brukt virkemiddel i Naturmangfoldloven.

Naturkartlegging, Nyheter

Artsmangfoldets helter

Gulpeboller fra ugler, gamle skolestuer og rasmark er ingredienser og lokaliteter i årets kartleggingsnotater fra heltene i norsk naturforvaltning. Hvert år bruker hundrevis av amatører og eksperter utallige timer i norsk natur for å registrere arter. Nye funn blir gjort og andre arter meldes savnet.

Prioriterte arter

Zen på ei sandstrand

Kan ei truga bie syne oss omfanget av å gripe dagen?
Les her om den arbeidsame strandmurarbia som er ein av mange arter regjeringa no må redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er eit viktig, og nesten ikkje brukt verkemiddel i Naturmangfaldloven.

torvfri jord

Fremmede arter

Miljøvennlig hage

Hvordan vi steller i hagen og hvilke planter vi bruker har stor påvirkning på naturen. Lag en miljøvennlig hage uten fremmede arter, med torvfri jord og masse planter for humlene!

Prioriterte arter

Døden i familieskogen

Ikkje all død er trist – i det minste ikkje for furusotblomsterfluga. Les her om fluga som er ein av mange arter regjeringa no må redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er eit viktig, og nesten ikkje brukt verkemiddel i Naturmangfaldloven.

Prioriterte arter

Gåtefull fillefrans

Noen dyr klarer ikke å leve opp til sitt dårlige rykte. Et av dem er jerven, en gåtefull vandrer med overvurdert appetitt. Jerven er en av mange arter vi mener at regjeringen nå bør redde gjennom å gi arten status som prioritert. Prioriterte arter er et viktig, og nesten ubrukt virkemiddel i Naturmangfoldloven.

Foto: Jonas Thormar

HAV

Livet i havet er uendelig verdifullt. Skal det fortsette å være verdifullt, må vi bevare marin natur og forvalte havressursene på måter som fremmer liv og løfter økosystemene.

Hva betyr det å prioritere en art?

Mange arter i Norge i dag er ferd med å utryddes. Heldigvis har vi flere politiske virkemidler som kan hindre det. Det juridiske virkemiddelet «prioritert art» er et av de sterkeste.