Hvordan virker klimaendringer og klimatiltak på biomangfoldet?

Hvordan virker klimaendringer og klimatiltak på biomangfoldet? SABIMA markerer hvert år FNs biomangfolddag. Årets arrangement er miniseminar om sammenhengen mellom klima, klimatiltak og biomangfold den 21. mai.

Klimaendringer er en stor trussel og utfordring for våre samfunn og den naturen vi kjenner. Tapet av arter og natur forsterker effektene av klimaendringene. Vårt liv og våre samfunn er avhengig av en natur som fungerer, og vi trenger så mange arter som mulig for å takle framtidas klima - og andre utfordringer.

Klimatiltak må ikke skape nye problemer. Ukritisk bruk av vindkraft, vannkraft og biobrensel kan ha sterkt negative virkninger på biomangfoldet.

I samarbeid med BIO arrangerer SABIMA seminaret: Klimaendringer og klimatiltak, hvordan virker de på biomangfoldet?

Seminaret er i Miljøhuset G9 (Grensen 9, Oslo sentrum) mandag 21. mai kl. 0830. Pris: kr 200, kr 100 for BIO-medlemmer.

Klikk her for påmelding.

PROGRAM

08.30 Kaffe og registrering

09.00 Åpning
Helen Bjørnøy, Miljøvernminister

09.15 Nytt klima – nye sykdommer og arter. Hvem takker for seg?
Preben Ottesen, Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet

09.40 Klimasoner på vandring – kler vi fjellet?
Annika Hofgaard, Seniorforsker NINA

10.05 Natur ute av fase – den triste historien om bien og blomsten
Ørjan Totland, Professor UMB

10.30 Havet og CO2 – scenarier med et forsuret hav
Jan Helge Fosså, forsker ved Havforskningsinstituttet

10.55 Beinstrekk

11.10 Biobrensel – er alt like miljøvennlig?
Erik Framstad, Forskningssjef NINA

11.35 Effekter av vindkraftverk og små kraftverk
Alv Ottar Folkestad, Leder Norsk Ornitologisk Forening

12.00 Er vi terrorister mot vår egen jord?
Knut Arild Hareide, Organisasjonsdirektør Schibsted, tidligere miljøvernminister

12.15 Slutt